חיים ברוך בתין וקטע מיומנו Haim Baruch Bersin and part of his diary