דוד בךגוריון ויצחק בן צבי במדי הגדוד העברי David Ben Gurion and Yitzhak Ben Tzvi in Jewish Legion uniforms