הגדה של פסח, בהוצאת עיני, ירושלים ,1905 עם תרגום לאנגלית. מימין מופיעות חתימות של חיילים בגדוד, ביניהם חותמת של הרב פאל קPesach Haggadah, published by Eni, Jerusalem 1905, with English translation. To the right: signatures of Legion soldiers with the stamp of Rabbi Falk