חיילי אחד הגדודים ליד הכותל המערבי Soldiers from one of the Legions near the Western Wall