לוטננט קולונל ביסדי (AWM H19225) Lieutenant Colonel Bisdee, Provost Marshal, AIF (AWMH 19225)