סיכום אירועים דצמבר 916ו, מצרים (מבוסס על דוחות המשטרה, AWM4) Summary of incidents, December 1916, Egypt (based on police records, AWM4)