שוטר במשטרה הצבאית הרכובה Policeman in the Mounted Military Police