אנשי הצללים: פעילות המשטרה הצבאית, קורפוס הפרובוסט האנזקי

הערות Bean C . E . W ,. The Storyof ANZAC from the . 1 outbreak of war to the end of the first hasep , of the Gallipoli Campaign , Vol . 1 . 01 . 3 , p . 60 In : Official History of Australia in the War of 1914 - 1918 , ( 11 edition ) , 1941 ; Bean , C . E . W . : Old AIF and the new , ( dneyyS & London . Angus & Robertson , 1940 ) , p . 7 Barr , Geoffrey N ,. Beyond the ythM : . 2 , Australian military police 1914 - 1920 Australia : JH Publications , 2005 ) , p . 22 . ) Gammage , B ,. The broken years : Australian soldiers in the great war , ( Australian National University Press , 1975 ) , p . 23 ; Wahlert , Glenn . The Other enemy ? : Australian soldiers and the military police , ( Oxford : Oxford . University Press , 1999 ) , p . 18 . 3 ביין , כרך , 1 פרק , 3 היסטוריה הרשמית , עמ' . 56 - 55 , 37 . 4 גאמאגי , 1975 עמי . 8 - 7 Williams J ,. linepDisci an active service . . 5 The 1 " gadeBri Is 1 AIF 1914 - 1919 , ( Australian National University Press , 1982 ) , pp . 5 - 6 . MSSAWM 0...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל