ר"ר אהרן יוסף לימנס, ממייסדי 'ועד העזרה המדיצינית לעניי ירושלים'