ד"ר נפתלי וייץ, מפעילי 'ועד העזרה המדיצינית לעניי ירושלים'