הבניין בו נוסד 'בית חולי־עיניים העברי', מטעם 'תחנת הבריאות העברית'