ד"ר אריה פייגנבאום בעת ניתוח במהלך המלחמה, ב'בית חולי־עיניים העברי'