ד"ר אהרן מזיא . 'זקן הרופאים העבריים' בירושלים בשנות המלחמה