ד"ר סגל. רופא יהודי מירושלים שגוייס לשירות היחידות הגרמניות שצורפו לצבא התורכי (עומד במדים משמאל לשולחן)