הסיוע הרפואי בדרך החתחתים לירושלים

ערן דולב במשך חודשי השהייה הארוכים של הצבא הבריטי במדבר סיני , יחידות הרפואה התאימו עצמן לתנאי המדבר ולקרבות ניידים . לא היה זה דבר של מה בכך : רוב הצבא הבריטי נלחם באותה עת בחזית המערבית הסטאטית וניידות צוותי הרפואה כלל לא העסיקה אותו . היה לכן צורך להקדיש מאמץ רב כדי להפעיל את יחידות הרפואה שליוו את הכוחות הרכובים וחיל הרגלים בסיני . אופן הפעלתם שהחלה להתגבש לאחר הכישלון ב ' קרב קטיה ' באפריל , 1916 הוכיחה עצמה ארבעה חודשים מאוחר יותר : במערכה באזור רומאני , שנסתיימה בניצחון בריטי מוחץ . יחידות הרפואה הניידות ב ' קרב מעדבה ' הגיעו בשלהי דצמבר באותה שנה . כשלונות כיבושה של עזה , במארס ובאפריל , 1917 שלוו באלפי נפגעים לכוח הבריטי , העצימו את יכולתם של הצוותים הרפואיים ששידרגו את יכולתם המק צועית שהשתכללה בהדרגה בשדה הקרב . במערכת עזה השלישית , בתחילת נובמבר 9 ו 7 ו , הם היטיבו לתפקד ברמה מקצועית גבוהה תוך הפגנת יכולת ארגונית : הוקמו מערכים רפואיים בשליטת הגייסות , תוך הסתייעות הדדית בין היחידות ופרישתן המרחבית . במרדף בשרות פלשת אחר הצבא התורכי הנסוג , יחידות הרפואה המנוסות והמאורגנות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל