תחנת הרכבת התורכית באל חמה. מפגש אמצע רכבת העמק .2Turkish railway station, El Hamma and the Yarmuk valley. Rakevet Ha'emek II field trip