גשר הרכבת התורכית אום בוטנה באל חמה. מפגש אמצע רכבת העמק 2 Turkish railway bridge, Umm Butne, at el Ha mm a. Rakevet Ha'e mek II field trip