גשר הרכבת התורכית אל הווא וערוץ הירמוך. מפגש אמצע רכבת העמק 2Turkish railway station, el Hawa and the Yarmuk valley. Rakevet Ha'emek II field trip