אומנות גשר הרכבת התורכית בעסלוג . <sup>1 </sup>בקטן הגשר לפני הריסתו. מפגש אמצע נתיב אנזק 2Turkish railway bridge piers at Asluj. Detail: the bridge before it was destroyed. ANZAC Trail II fieldtrip