ד"ר צבי שילוני נושא דברים Dr. Zvi Shilony on the podium