סיור בקישלה בהדרכת ערן תירוש Eran Tearosh leading group at the Kishle compound