תעלות קשר תורכיות ברורבת חממה (ליד יד ושם) Turkish WWI trenches at Khirbet Hamama, on the slopes of Yad Vashem