פתיחת הכנס באולם וייז באוניברסיטה העברית, בהשתתפות קהל רב Audience at the conference opening ,session in the Weiz Auditorium the Hebrew University, Jerusalem