מושב הפתיחה של הכנס בירושלים. מברך ד"ר אמנון רמון מיד בן צבי. ? מימין אהרון ידלין, אבי נבון ואביזוהר נחשון מהאוניברסיטה העבריתOpening session of the Jerusalem conference. Dr. Amnon Ramon of Yad Ben Tzvi. From right: Aharon Yadlin, Avi Navon and Avizohar Nahshon of the Hebrew University