7ב/7רת ראש העיר מחפשת כניעה הדפס (קטע) nun גיימס מקביי ,(James McBey) 1920 האמן הרשמי של חיל המשלוח הבריטי בארץ ישראל The Surrender of Jerusalem Print (detail) by James McBey, 1920, official war artist for the EEF in Palestine