למעלה: חבורת ראש העיר מתקדמת לעבר שני הסמלים הבריטיים (גיימס מקביי) Above: The Mayor of Jerusalem's men advancing towards (the two British sergeants (James McBey