כיבוש ירושלים במלחמת העולם הראשונה והמדיניות הבריטית

בקצב התקדמות כוחותיו של אלנבי . הצלחת המערכה על באר שבע גרמה לכך שכוחותיו של אלנבי הגיעו במהירות רבה לירושלים ולתורכים לא היה די זמן כדי להשתמש בכל הדיביזיות שלהם , בישיבת הקבינט ב 4 ו בדצמבר , מיד לאחר כיבוש ירושלים נאמר שמבחינה פולי-טית כניעת העיר הקדושה היה האירוע הצבאי החשוב ביותר בחזית המזרחית . ירושלים בעת הקמת הממשל הצבאי עם כיבוש דרום הארץ , החלו הבריטים בהקמה הדרגתית של מערכת מנהלית . זו העות ' מאנית נראתה כמתאימה ביותר לתנאים המקומיים , כלומר , מערכת מבוזרת הנתונה לבקרה מרכזית ? שבה לכל סנג ' אק ( פרובינציה ) היה שלטון עצמי . החלוקה האזורית של שטחי הכיבוש התבססה על החלוקה העות ' מאנית , שבה סנג ' אק ירושלים ( אזור יהודה ) היה עצמאי וכפוף ישירות לאיסטנבול . חלוקה מנהלית זו אפשרה לממשלה העות ' מאנית לרכז בידיה את הטיפול במקומות הקדושים ולהתמודד עם האינטרסים של המעצמות בירושלים . באפריל 1918 הוקם בידי הבריטים הממשל הצבאי בארץ ישראל : ' מנהל שטח האויב הכבוש דרום ' - O . E . T . A . - ' iedOccup Enemy Territory Administration . ' South אשר חול ק לארבעה מחוזות . בראש כל מחוז הועמד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל