תוכן העניינים

7 הקדמה 9 יגאל שטי / ירושלים במלחמת העולם הראשונה במבט צבאי 37 יוסי צ ' רני / כיבוש ירושלים במלחמת העולם הראשונה והמדיניות הבריטית 45 דב גביש / ללא אויב וללא קרב : כניעת ירושלים , 11 - 9 בדצמבר 1917 61 עזרא פימנטל / " חיילים הם אנשים של מעט מילים " - ויליאם מלדרום ( 1964 - 1865 ) מפקד נערץ ואדם רב פעלים 65 ערן דולב / הסיוע הרפואי בדרך החתחתים לירושלים 70 צבי שילוני / השירות הרפואי ובתי החולים בירושלים בתקופת המלחמה 93 דן בראל / טרגדיה ירושלמית : מגפת הכולרה בעיר בשנת 1916 109 ריקה יצחקי הראל / אנשי הצללים : פעילות המשטרה הצבאית , קורפוס הפרובוסט האנזקי 28 ו רחל סילקו / בסימן ' מנורה ' - הגדודים העבריים וירושלים 145 עזרא טימנטל / אגודת הפרשים הקלים האוסטרלים 147 אבי נבון / מהנעשה בעמותה lishEng section Preface V Abstracts VII רשימת המשתתפים ( לפי סדר א ' - ב ' ) ד " ר דן בראל מיקרוביולוג וחוקר תולדות המגפות ד " ר דב גביש גיאוגרף והיסטוריון של הצילום האווירי , המיפוי והתעופה בארץ ישראל פרוט ' ערן דולב חוקר תולדות הרפואה , המכללה האקדמית תל חי ד " ר ריקה יצחקי הראל היסטוריונית . חוקרת תול...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל