ירושלים במלחמת העולם הראשונה

ירושלים במלחמת העולם הראשונה העמותה למורשת מלחמת העולם ה 1 בארץ ישראל ירושלים במלחמת העולם הראשונה הכנס השנתי העשירי העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל 25 - 24 באוקטובר 2011 ב " ו - ב " ז בחשון תשע "ב עורכים : ד " ר יוסי צ ' רני ועזרא פימנטל  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל