ביבליוגרפיה נבחרת

כתבי ברקלי מסה על עקרונות דעת האדם , תרגם גיא אלגת ( תל אביב : רסלינג , . ( 2006 עקרוני הדעת של האדם ( פרקים נבחרים , ( תרגם יוסף אור ( ירושלים : מאגנס , תשל . ( "ג שלושה דיאלוגים בין הילאס לפילונוס , תרגם משה שטרנברג ( ירושלים : מאגנס , תשנ . ( ו" The Works of George Berkeley , Bishop of Cloyne , eds . A . A . Luce and T . E . Jessop ( London : Thomas Nelson , 1948-1957 ) , 9 vols . Philosophical Works , including the Works on Vision , ed . Michael R . Ayers ( London : Dent , 1993 ) . על ברקלי Berman , David , Berkeley : Experimental Philosophy ( London : Phoenix , 1997 ) . Fogelin , Robert J ., Berkeley and the Principles of Human Knowledge ( London : Routledge , 2001 ) . Foster , J . and H . Robinson ( eds . ) , Essays on Berkeley : A Tercentennial Celebration ( Oxford : Oxford University Press , 1985 ) . Moked , G ,. Particles and Ideas : Bishop s'Berekley Corpuscularian Philosophy ( Oxford : Oxford University Press , 1988 ) . Pappas , George S ,. s'Berkeley Thought ( Ithaca : Corn...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה