9 מעמדם של מדעי הטבע

אחת ממטרותיה העיקריות של הפילוסופיה במאה ה-17 -18וה הייתה להסביר את טיבם של מדעי הטבע החדשים . ברוח זו ניסיתי להציג את הפילוסופיה של ההוגים מן המאה ה-17 שקדמו לברקלי . והנה בא ברקלי ומוטט את הפילוסופיה של קודמיו , ובתוך כך גם את הסבריהם לטיבו של המדע . ברקלי צריך היה אפוא להקים מחדש את יסודותיו הפילוסופיים של המדע . כאן נעסוק בקצרה בעניין זה . שאלה על פי כל הידוע לכם על משנת ברקלי , אלו מן היסודות הפילוסופיים של המדע , במשנותיהם של דיקרט ושל לוק , יש בכוחה לקעקע ? ומה יכולה הייתה משנתו של ברקלי להציע ב"תמורה ? " דיון מכל הנאמר עד כה מפי ברקלי ועליו אפשר להעלות את טענות הביקורת האלה נגד תיאוריות המדע של דיקרט ושל לוק : ( 1 ) על פי דיקרט , ממהותו של הטבע החומרי להיות דבר המתפשט בחלל , שמבנהו גיאומטרי , ותפקיד המדע הוא לחקור , בעיקרו של דבר , את התכונות הגיאומטריות האלה . ברקלי הכחיש את קיומו של עצם חומרי . לדידו אין עצם כזה או דבר מתפשט . לפיכך , היה עליו להגדיר מחדש את המושא של מדעי הטבע . 20 בספרו גישתו של ברקלי למדע Motu ) משתקפת , ( De שיצא מתוך לאור עקרונות בשנת דעת 1721 האדם . גברי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה