8.1 כשאני לעצמי, מה אני?

( סעיפים ( 89 , 26-27 המשוואה הבסיסית של ברקלי המבטאת את המטפיסיקה שלו היא זו : " להיות" משמע "להיתפס" או "לתפוס . " עד כה עסקנו בעיקר בזהות להיות = להיתפס . באה העת להפנות את תשומת הלב לזהות להיות = לתפוס . ( esse = percipere ) מה טיבה של הישות התופסת ? מה טיבה של הרוח , של הנפש , של האני ? מכל הנאמר עד כה כבר אפשר למצות מאפיינים אחדים . שאלה מה הן התכונות העיקריות של האני , או של הרוח ? דיון מדברי ברקלי מצטייר דיוקן של אני או של רוח שתוויו הם כדלקמן : ראשית , ברקלי מחזיק בעיקרון שלפיו , האני הוא בית-הקיבול של האידאות , או הבעלים שלהן . כפי שראינו , האידאות אינן יכולות להימצא סתם כך . הן זקוקות למשהו , או מוטב למישהו , שיתפוס אותן . הן צריכות להתרחש או להיות בתוך אני , ולהיות שייכות לו . עמדתו העקרונית של ברקלי היא אפוא זו :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה