7.2.2 עקרון הסיבתיות

אידאות התחושה שלי , המופיעות כסדרן , אינן רצוניות . פירוש הדבר , שלא אני הוא סיבתן ומקורן . ברקלי מסיק מיד , שיש להן מקור אחר . משהו אחר או , ביתר דיוק , מישהו אחר צריך להיות הסיבה שלהן ( סעיף . ( 26 לא עולה על דעתו כלל האפשרות , שהאידאות נקלטות אצלנו סתם כך , בלי כל סיבה שתעורר אותן בנו . ברקלי מניח מיניה וביה את עקרון הסיבתיות , דהיינו , את העיקרון שלפיו לכל דבר יש סיבה . כבר נוכחנו לדעת , שגם דיקרט נשען על העיקרון הזה בהוכחתו למציאות אלוהים , בלא שהוכיח כלל את העיקרון עצמו . כן התברר לנו , שלעקרון הסיבתיות מעמד מרכזי במשנת שפינוזה . על פי שפינוזה , לכל דבר יש סיבה חיצונית , חוץ מן העצם , שהוא הסיבה הפנימית של עצמו . האם עקרון הסיבתיות הוא עיקרון רציונליסטי ? הוגים רציונליסטים ( כגון שפינוזה ) סבורים שאפשר להצדיק את העיקרון מבלי להסתמך על הניסיון . עם זאת , ברור שהאמפיריציסט יתקשה להגן על העיקרון , אם הוא מבקש להישען על הניסיון בלבד . הרי מוטל עליו לשאול , מניין לנו שלכל האירועים שטרם התנסינו בהם , ושיתרחשו בעתיד , תהיינה סיבות . אין ביכולתנו להצדיק את האמנתנו באמתותו של עקרון הסיבתי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה