7.2 ההוכחה לקיום האל על יסוד סבילות התחושה

( סעיפים ( 25-31 בבסיס ההוכחה העיקרית למציאות האל ב עקרונות דעת האדם עומד אלוהים כבורא כול ולא אלוהים כרואה כול . הוכחה זו מורכבת יותר מן הקודמת , והבנתה כרוכה בליבון סוגיות יסוד נוספות במשנת ברקלי . תחילה אציג את המבנה הכללי של הטיעון , ואחר כך אדון בהקדמות כסדרן . ברקלי מוכיח את מציאותו של האל בטיעון כדלקמן : ( 1 ) אידאות התחושה עולות בי שלא מרצוני ; ( 2 ) לכל דבר יש סיבה ; ( 3 ) כל האידאות הן סבילות ; ( 4 ) שום אידאה אינה יכולה לגרום את היווצרותה של אידאה אחרת ; ( 5 ) אין עצמים חומריים ; ( 6 ) רק רוח יכולה להיות סיבה ; לכן , ( 7 ) מן ההכרח שתימצא רוח אחרת ( כלומר , אלוהים ) הגורמת את אידאות התחושה שלי . מסקנת הטיעון היא , כי אלוהים הוא סיבת הטבע , והוא בורא את הטבע בהתמדה , אלא שהטבע זהה למכלול האידאות שלנו .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה