6.2 שיברון הפנומנליזם

הפנומנליזם זכה לפופולריות רבה בייחוד בתקופה 1930-1950 לערך – שנות פריחתו של האמפיריציזם הלוגי . אולם הוא עורר פולמוס סוער , שהסתיים בהודאה בשיברונו . לפני שאגש לדיון קצר בביקורות הרציניות ברצוני להזכיר כאן השגה אחת , שאין בה עדיין כדי להצביע על לב הקושי . השגה זו מקורה בוולדימיר איליץ' לנין , ( 1870-1920 ) מי שהיה מנהיג המהפכה הבולשביקית ושליט ברית-המועצות בראשיתה . למרות כל עיסוקיו הפוליטיים מצא לנין את הזמן והמרץ להגן על המטריאליזם ( בגרסה הקרויה " מטריאליזם דיאלקטי , " שהנחיל לו מרקס ) מפני הוגים פנומנליסטים אחדים , שהתבטאו בדומה לברקלי בשלהי המאה ה , 19 כגון ארנסט מאך . ( Ernst Mach , 1916-1838 ) לנין טען : 11 ביקורות נגד הפנומנליזם : R . M . Chisholm , "The Problem of Empiricism" , Journal of Philosophy 45 ( 1948 ) , pp . 512-517 ; Isaiah Berlin , Concepts and Categories ( Oxford : Oxford University Press , . 1980 ) , The" Refutation of "Phenomenalism , The Isaiah Berlin Virtual Library ( 2004 ) במדע-הטבע מלמדים אותנו , כי הארץ הייתה פעם במצב שבו לא יכלו לחיות עליה בני אדם או אפיל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה