6.1 ברקלי והפנומנליזם

בשני מקומות בעקרונות דעת האדם ובמקום אחד ב שלושה דיאלוגים משתמש ברקלי בלשון שמתירה לנו לייחס לו את כיוון המחשבה שכונה ברבות הימים פנומנליזם ( מלשון – phaenomena תופעות ביוונית . ( הפנומנליזם המודרני ( מהמאות ה-19 וה ( -20 הוא תיאוריה על המשמעות של ביטויים מסוימים בשפה . הפנומנליזם מבחין בין שתי תתי-שפות – שפת מושאים ושפת תחושות – וטוען שכל מה שאפשר לומר בשפת מושאים אפשר לומר גם בשפת תחושות . במילים אחרות , אפשר לתרגם כל טענה נתונה בשפת מושאים לטענה או לסדרת טענות בשפת תחושות . או אם לנקוט את הביטוי שנעשה שגור , data את ) הטענה . ואם לנקוט בשפת אופן מושאים דיבור אפשר אחר לתרגם שנעשה לטענה מקובל בשפת , פנומנליזם נתוני התחושה הוא ההשקפה sense ) האומרת העמדה reduction , ) שאפשר ) להעמיד מן המדעים את . המושאים הנה דוגמה על להעמדה נתוני תחושה מדעית . פשוטה אנו יודעים : מלח מה שולחני היא הוא נתרן כלורי . ( NaCl ) ההעמדה של שפת המושאים על שפת נתוני התחושה אמורה להיות דומה . הבה נתייחס לפילוסופיה של ברקלי כאילו הייתה , בדומה לפנומנליזם המודרני , תיאוריה על המשמעות של השפה , ונראה מה יצא לנו מזה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה