4.2.4 סיכום הטיעון

תרשים הזרימה דלהלן מציג את שיקול הדעת של ברקלי כפי שמובע בסעיף : 4 ברטרנד ראסל מסכם טיעון כגון זה של ברקלי באלה המילים : כל מה שניתן למחשבה הוא " אידאה" ברוחו של החושב ; לפיכך , שום דבר אינו ניתן למחשבה מלבד " אידאות" ברוח ; לפיכך , כל דבר אחר אינו ניתן להשגה , וכל מה שאינו ניתן להשגה , אי-אפשר לו להימצא . מכל מה שלמדנו עד כה על משנת ברקלי מתקבל על הדעת לומר , שעל פי התיאוריה שלו , אוסף של אידאות מהווה מושא יחיד ( התפוח שעל השולחן או הבית שבו אני גר ) אך ורק אם האידאות הכלולות בו מקיימות את התנאים האלה : ( 1 ) כל האידאות באוסף נתפסות בו בזמן . ברקלי לא הסביר מדוע אנו מתייחסים בדרך כלל אל אוסף אידאות חוזרות ונשנות כאל אותו מושא ( שולחני אתמול זהה לשולחני היום . ( 7 ברטרנד ראסל , בעיות הפילוסופיה , תרגם משה שטרנברג ( ירושלים : מאגנס , תשמ , ( "ז עמ' . 14  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה