4.2 הטיעון בסעיף 4

לאחר שביררנו איזו עמדה מבקש ברקלי להוכיח בסעיף , 4 נפנה לטיעון עצמו . הטיעון בסעיף 4 מבקש להוכיח , כי ההנחה שקיימת מציאות חיצונית ונבדלת של מושאים כרוכה בסתירה . ברקלי מציג את הטיעון , באמצעות שלוש שאלות רטוריות , כלומר שאלות שהתשובות עליהן ברורות לשואל מראש . מן השאלות נוכל לשחזר את הקדמות הטיעון ואת המסקנה שלו . הטיעון הוא אפוא זה : ( 1 ) מושאי החושים ( בתים , הרים וכו ( ' הם דברים שאנו תופסים באמצעות החושים ; ( 2 ) הדברים שאנו תופסים באמצעות החושים הם אידאות = ) מושגים ) או התחושות שלנו ; ( 3 ) אידאות או תחושות ( וצירופים שלהן ) אינן יכולות להתקיים בלי להיתפס ; ומסקנתו של הטיעון היא : ( 4 ) מושאי החושים ( בתים , הרים וכו ( ' אינם יכולים להתקיים בלי להיתפס . הוא שנאמר , . esse = percipi טיעון זה נחשב לטיעון החשוב ביותר שבאמצעותו מנסה ברקלי להוכיח את האידאליזם שלו , ופרשנים מכנים אותו טיעון הליבה . כללית , טיעון מוכיח את האמתות של המסקנה שלו אם הוא ממלא שני תנאים אלה : ראשית , כל ההקדמות הן אמתיות , ושנית , המסקנה נובעת מן ההקדמות . הבה נבדוק את ההקדמות של הטיעון אחת לאחת ונראה אם המס...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה