4 להיות משמע להיתפס

( סעיפים ( 1-4 תמצית טיעוניו של ברקלי בעד התיאוריה שלו מובאת בארבעה סעיפים קצרים בתחילת ספרו עקרונות דעת האדם . סעיף 4 הוא מעין סיכום של הטיעון כולו .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה