3.6 סיכום דברי הביקורת

לסיכום נשאל : שאלה במה היה ברקלי אמפיריציסט עקבי יותר מלוק ? דיון כאמפיריציסט עקבי יותר שלל ברקלי שלוש מן התיאוריות העיקריות של לוק : תיאוריית הייצוג , תיאוריית ההפשטה ותיאוריית העצם . ( 1 ) ברקלי פסל את תיאוריית הייצוג של לוק , משום שלטעמו לא הייתה אמפיריציסטית דיה , וזאת מהטעמים האלה : ( א ) תיאוריית הייצוג אינה אמפיריציסטית דיה משום שאף שהיא טוענת שהיחס בין המושא לבין האידאה כמוהו כיחס שבין מקור לבין העתקו , היא מודה שבחינה ניסיונית של המקור עצמו היא בלתי אפשרית . ( ב ) האמפיריציזם פוסל כל תיאוריית תפיסה סיבתית כל עוד זו מודה שהמושאים , שהם בחזקת הסיבות , אינם נתונים לנו בניסיון . ( ג ) לדעת ברקלי , לוק לא הצליח להתמודד עם טיעון החלום , או עם טיעון תעתועי התפיסה , ולכן לא יכול היה להצדיק טענות על הקשר הסיבתי בין מושאים לאידאות , מהדפוס של "אין עשן בלי אש . " ( 2 ) ברקלי פסל את תיאוריית ההפשטה של לוק על שאין היא אמפיריציסטית דיה , משום שהיא מניחה את קיומן של אידאות כלליות . האמפיריציזם חייב לכפור בקיומן של אידאות כלליות ולדגול בנומינליזם , שהרי כל הניסיון נתון בצורת פרטים . כמו כן , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה