3.4 אין אידאות מופשטות

( מבוא , סעיפים ( 7-10 כזכור , לתהליך ההפשטה ועיצוב האידאות הכלליות חשיבות רבה במשנת לוק . המידע הניסיוני מגיע אל השכל פרטים-פרטים , באמצעות אידאות פשוטות . בלי הפשטה אין באפשרותו של השכל לאחסן את המידע ולאגור אותו בצורה מסודרת כדי שיהיה באפשרותו לשוב ולהשתמש בו בעתיד . להפשטה נודעת חשיבות מרובה גם בתיאוריית הלשון של לוק , שכן באמצעותה מתקבלות האידאות הכלליות המקנות משמעות למילים . למעט שמות פרטיים , מילים הן תמיד כלליות . כשהצגתי את משנת לוק על ההפשטה כבר נתתי את הדעת על אחדים מפגמיה הבולטים . נקל להבחין בנקודות התורפה שלה . ואכן , ברקלי עשאה מטרה לחצי ביקורתו . ב"מבוא" שהקדים ל עקרונות דעת האדם ביקר את תיאוריית ההפשטה הן כשלעצמה והן כחלק מן הביקורת שלו נגד מושג העצם החומרי של לוק . תיאוריית האידאות המופשטות היא שמוליכה את לוק למטריאליזם , או כך סבור ברקלי . ברקלי מכנה בשם " מטריאליזם" כל תיאוריה שמייחסת קיום לחומר , ולא רק תיאוריה שמייחסת קיום בלעדי לחומר , כמקובל בימינו . לנו יש עניין בייחוד בקשר שברקלי מוצא בין הפשטה למטריאליזם . ברקלי מתאר את פעולת ההפשטה נוסח לוק כדלקמן : ביכולתה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה