3.2 אידאות אינן העתקים של מושאים

( סעיף ( 8 על פי לוק , האידאות הפשוטות של האיכויות הראשוניות הן העתקים של האיכויות הראשוניות , כלומר , העתקיהן של תכונות מסוימות של המושאים החומריים . תיאוריית הייצוג אינה טוענת , שכל האידאות הן העתקים של 6 אין בדוגמה זו כדי לרמוז ש"מודל הקליפות" של האטום היה ידוע לברקלי . המושאים או של תכונותיהם , אלא שהיחס מקור–העתק חל במידה זו או אחרת על מושאים ואידאות . לברקלי יש שלוש טענות עקרוניות נגד הצגת היחס בין מושא לבין אידאה בתור יחס שבין מקור לבין ההעתק שלו . שאלה מה הן שלוש טענות הביקורת של ברקלי כנגד אפיון היחס מושא–אידאה באמצעות היחס מקור–העתק ? דיון ראשית , טוען ברקלי , אידאה אחת יכולה להיות דומה אך ורק לאידאה אחרת , וזאת משום שקביעת הדמיות ( ואי-הדמיות ) היא לעולם פרי פעולת השוואה . והנה , איננו מסוגלים כלל להשוות בין דברים שונים לגמרי בטיבם . שום מסקנה אינטליגנטית אינה מתקבלת מהשוואה בין דברים מסוגים שונים לחלוטין . הדבר יתברר לנו אם נחשוב על ניסיונות השוואה כאלה . יש טעם , למשל , להשוות בין צבע לצבע – צבעו של הכיסא הזה בהיר , ושל האחר כהה ; או בין צורה לצורה – זו קובייה וזו מנסרה , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה