זה ברקלי ברקלי ובניהיה משפחתו בעל המשפחה , מאת ג'ון היחיד סמיברט ‭.(1739-1728) .‬ מבין ששת הפילוסופים הנדונים בקורס