10.2 חשיבותה העקרונית של המחלוקת

לאחר שהעלינו את העובדות העיקריות הקשורות בפרשת המחלוקת , באה העת לעמוד על כמה עניינים עקרוניים : כזכור , הבחנו בין ההיבט הפילוסופי עקרוני של תיאוריית האידאות המולדות לבין ההיבט הפסיכולוגי עובדתי שלה . הטענה הפילוסופית עקרונית נושאת אופי שלילי בעיקרו . היא אומרת : יש אידאות שאינן שאובות מן הניסיון . או יש אמתות שתוקפן אינו מבוסס על הניסיון . הטענה הפסיכולוגית העובדתית היא חיובית , ועיקרה : כבר בהיוולדו יש לאדם אידאות מסוימות , או ידיעות מסוימות . עיקר תשומת הלב של לוק ומרבית חצי ביקורתו היו מופנים כלפי הטענה הפסיכולוגית עובדתית . המחלוקת בינו לבין דיקרט נסבה על טענה זו . לכאורה , לנו כאן לא צריך להיות עניין רב במחלקות מדעית או כעין מדעית זו . אולם גם ממנה אפשר להפיק לקחים עקרוניים . כפי שנוכחנו לדעת , הביקורת של לוק כנגד תיאוריית האידאות המולדות מתייחסת לשלוש גרסאות שלה : ( 1 ) אנו נולדים עם אידאות שלמות ומפורשות מסוימות . לוק טוען שהדבר פשוט אינו נכון מהבחינה העובדתית . ( 2 ) האידאות שאנו נולדים עמהן מצויות בשכלנו בכוח בלבד , במובן זה שהן אינן מודעות ומפורשות , אולם הן הופכות למפורשות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה