10.1 עיקרי הביקורת של לוק

, I ) ב , ; 22 , 17-18 , 1-12 ד , ( 25 , 8-9 , 1 לוק הבחין בין עקרונות עיוניים מולדים , I ) ב ) לבין עקרונות מוסריים מולדים , I ) . ( ג כאן נעסוק רק בטיעוניו נגד העקרונות העיוניים . בטרם נבחן את פרטי שיקול הדעת של לוק , ננסה לחשוף את המהלך העיקרי של טיעונו . 49 על כך במיוחד : . John W . Yolton , John Locke and the Ways of Ideas ( Oxford : Clarendon , 1956 ) שאלה מה הן טענותיו העיקריות של לוק נגד תיאוריית האידאות המולדות ? דיון לוק מפנה את חצי ביקורתו אל התיאוריה הטוענת לידיעה מולדת של עקרונות . הוא מתמקד בעיקר בטענה שעל העקרונות האלה יש הסכמה כללית . מהלכו העיקרי של הטיעון שלו הוא זה : ( 1 ) התיאוריה בדבר ידיעה מולדת מסתמכת בעיקר על תמימות דעים והסכמה כללית באשר לאמתות מסוימות . אבל אין הסכמה כללית כזאת . ( 2 ) אפילו הייתה תמימות דעים כזאת , אפשר היה לתת לה הסבר אחר , אמפיריציסטי , שכן גם ניסיון משותף לכל החברות האנושיות עשוי להסביר הסכמה כללית . ( 3 ) ואולם , אין כלל בנמצא תמימות דעים כזאת , שהרי האמתות אינן ידועות לא לילדים , לא לשוטים ולא לבני תרבויות אחרות ( קרי , ל"חסרי התרבות , "...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה