9.4.3 הידיעה החושנית

, IV ) ד , ; 1-3 יא , ( 1-8 השאלה המעניינת באמת הנדונה בספר IV של ה מסה היא , האם וכיצד מאפשרת לנו הידיעה החושנית להכיר את מציאותם הממשית של מושאים חומריים . השאלה עשויה להישאל על מושא זה או אחר : האם כאשר אני רואה תפוח , כלומר , כאשר עולה בי באמצעות התחושה אידאה של תפוח , אכן יש לפני תפוח ? אך אפשר לשאול גם שאלה כללית : האם יש בכלל עולם חומר חיצוני ? האם קיימת מציאות אובייקטיבית ? זו השאלה ששואל לוק . שאלה לוק אינו יכול להתעלם לחלוטין מעמדתו של הספקן בכלל , ומטיעון החלום של דיקרט בפרט . ( לוק אינו מציין במפורש את שמו של הפילוסוף הצרפתי , אך הרושם הוא , שדבריו אכן רומזים אליו ( . כיצד הייתם מאפיינים את תגובתו של לוק לטיעון החלום ? דיון לוק מבין , בלי ספק , שדווקא הפילוסופיה שלו עלולה להוביל לספקנות . כפי שראינו , לפי הפירוש הפשוט והנפוץ שלה , תיאוריית הייצוג מתחייבת ב פרגוד התפיסה שהאמונה בו היא קרקע פורה לספקנות . בין שאני רואה תפוח ובין שאני חולם תפוח , הרי בפועל , בשני המקרים , עולה בי האידאה של התפוח . ובכן , מניין לי שיש הבדל עקרוני בין שני המקרים ? אולי הכול חלום ?  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה