9.4.1 אני

, IV ) ט , ( 3 בשאלת קיום האני קיבל לוק , אמנם בהסתייגויות מסוימות , את עמדת דיקרט . הדבר כבר התחוור לנו בדיון בשאלת הזהות האישית . לוק מסתייג מדבריו של דיקרט על עצם רוחני , אך מאמץ את יסודות ה"קוגיטו , " כדלקמן : אם מטיל אני ספק בכל שאר הדברים , הרי ספק זה עצמו מביאני לתפוס את מציאותי שלי ואינו מניח לי להטיל בה ספק . שהרי אם יודע אני שמרגיש אני כאב , ברור הוא שיש לי ממציאותי שלי תפיסה שהיא ודאית לא פחות מן התפיסה שיש לי ממציאותו של הכאב שאני מרגיש . , IV ) ט , ( 3 האני מכיר את עצמו היכרות בלתי אמצעית שאינה מוטלת בספק , או אם להשתמש בניסוח שכבר השתמשנו בו : בכל תודעה יש תודעה עצמית . עובדת התודעה העצמית מתירה ללוק לבוא ולומר , שיש לנו הוכחה הסתכלותית באשר למציאותנו שלנו : אין אדם יכול לתפוס מבלי לתפוס שהוא תופס . כשאנו רואים , שומעים , מריחים , טועמים , ממששים , הוגים או רוצים בדבר מה , יודעים אנו שכך אנו עושים . ידיעה זו מלווה תמיד את תחושותינו ותפיסותינו הנוכחיות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה