9.4 ידיעת המציאות הממשית

לוק מסכם את עמדתו בנוגע להכרת המציאות הממשית בזו הלשון : יש לנו ידיעה הסתכלותית ממציאותנו שלנו , ידיעה מופתית ממציאות האלוהים , וידיעה חושנית ממציאותם של דברים אחרים במספר מועט . , IV ) ג , ( 21 נדון בשלושת סוגי המושאים שידיעת המציאות היא הידיעה שאנו יודעים אותם אחד לאחד .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה