9.2 דרגות ההכרה

, IV ) ב , ( 14 , 1-2 לוק מבחין בין שלוש דרגות הכרה : ( 1 ) ידיעה הסתכלותית ) אינטואיטיבית ( : ידיעה המבוססת על תפיסה בלתי אמצעית של אמת ודאית , הכרחית ומוכחת מאליה . בידיעה כזאת אנחנו יודעים מפני שאנו רואים או מבינים את מה שקורה . כאן , אומר לוק , הרוח תופסת את האמת "כמו שהעין תופסת את האור" , IV ) ב , . ( 1 לדבריו , חלק זה של הידיעה אי-אפשר לעמוד בפניו . כאור השמש הבהיר כופה הוא את עצמו על הרוח , שאך תפנה אליו את מבטה . , IV ) ב , ( 1 ידיעה היא של התאמה בין אידאות , ואת ההתאמה הזאת צריך , בראש ובראשונה , לתפוס , לראות . ( 2 ) ידיעה מופתית : ידיעה המבוססת על הוכחה לוגית מהקדמות שוודאותן נקנתה בידיעה ההסתכלותית . בידיעה ההסתכלותית אנו רואים את ההתאמה או את אי-ההתאמה בין האידאות באופן ישיר ובלתי אמצעי , ואילו הידיעה המופתית מתבססת על קשר עקיף . הוכחות , לפי לוק , מראות כיצד ( נניח ) הקשר בין שתי אידאות א–ב והקשר בין שתי אידאות ב–ג מנביעים יחדיו את הקשר א–ג . לוק מביא דוגמה מתחום הגיאומטריה – ההוכחה שסכום זוויות המשולש שווה לשתי זוויות ישרות . כל זה מזכיר מאוד את דיקרט , שהבחין בין ידיעה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה