9.1 הגדרת הידיעה לסוגיה

, IV ) א , ( 1-7 לוק מגדיר את הידיעה כך : הידיעה היא תפיסה של ההתאמה או אי-ההתאמה שבין שני מושגים = ] שתי אידאות . [ , IV ) א , ( 2 לפחות במבט ראשון נראית הגדרה זו תמוהה ומוזרה ביותר . שאלה במה מעוררת הגדרה זו את תמיהתנו ? דיון מקובל לומר , שהידיעה היא הכרת המציאות כהווייתה . אמנם זו אינה הגדרה פילוסופית מלאה , אבל היא יכולה לשמש לנו כנקודת מוצא . אם לנסח את ההגדרה הזאת של הידיעה במונחים שלוק הנהיג ב מסה , ספרים , I-III הידיעה צריכה להיות מוגדרת כהתאמה בין האידאות שבשכל לבין המושאים או הדברים שמחוצה לו . לוק הרי אמר על האידאות הפשוטות שהן מייצגות את המושאים , ואף טען שהאידאות של האיכויות הראשוניות דומות לתכונות המושאים עצמם . מכאן היה עלינו להבין , שלדעתו יש אידאות ( או הרכבים של אידאות ) המשקפות את המציאות , או במילים אחרות , אידאות המקנות לנו ידיעה על המציאות , ויש אידאות שאינן כן . מן הדין היה להניח אפוא שלוק חושב כי הידיעה אינה אלא התאמה של האידאות שלנו , או של מחשבותינו – שהן , כזכור , הרכבים של אידאות – למציאות , בראש ובראשונה למציאות החיצונית . אפיון כזה של הידיעה עשוי היה להיות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה